Ordinær generalforsamling i Asferg borgerforening

Der afholdes ordinær generalforsamling i Asferg borgerforening den 6/3 fra kl 18.30 i Asferg Forsamlingshus.Dagsorden er ifølge vedtægterne.Asferg borgerforening er vært ved smørrebrød og øl/vand til arrangementet.Alle er velkomne

Asferg forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling d. 14. februar 2024 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden iflg. vedtægter. (kan ses på www.asfergforsamlingshus.dk). Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til følgende mailadresse: asfergforsamlingshus@gmail.com senest 7 dage før. Der serveres smørebrød og øl/vand + kaffe Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling Asferg-Fårup-Nørbæk pensionistforening på Terneparken.

Tirsdag d.30 januar 2024 kl. 14.00. Dagsorden ifølge vedtægter. Der vil være bankospil og gratis kaffe efter generalforsamlingen. Pensionistforeningen.

Ordinær generalforsamling Aktivitetsudvalget Terneparken.

Tirsdag d. 23 januar 2024 kl. 14.00 på Terneparken. Dagsorden ifølge vedtægter. Gratis kaffe. Hilsen Aktivitetsudvalget

Asferg forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling d. 08.februar 2023 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Dagsorden iflg. vedtægter. (kan ses på www.asfergforsamlingshus.dk). Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til følgende mailadresse: asfergforsamlingshus@gmail.com senest 7 dage før. Der serveres smørebrød og øl/vand + kaffe Vi mangler nye kræfter i bestyrelsen, så hvis du/i har lyst til at være med til at bevare vores […]