Asferg og omegn

Asferg By

Asferg er en lille by i Østjylland med 662 indbyggere (2022). Asferg er beliggende tre kilometer vest for Nordjyske Motorvej. Byen ligger 13 kilometer nord for Randers og 17 kilometer syd for Hobro. Byen ligger i Region Midtjylland og hører under Randers Kommune.

GÅ IKKE GLIP AF ET LIV MED FAMILIEFÆLLESSKAB OG ET FORENINGSLIV I TOPFORM

Landsbyen er kendetegnet ved et aktivt og stærkt fællesskab, der bakker op om de lokale institutioner og tilbud. Byen tilbyder en god skole/SFO, Vuggestue/Børnehave og en idrætsforening/træningshus med et væld af aktiviteter.

Asferg ligger i et bakket landskab med den store Asferg Mose øst for byen. I alle andre retninger strækker de opdyrkede marker sig ud over bakkerne.

Asferg har i dag så stort et opland, at både købmanden og skolen er bevaret. Desuden er der et højt aktivitetsniveau i forsamlingshuset, der ligger centralt i byen.
Netop miljøet omkring det gamle vejkryds er en af Asfergs styrker. Her ligger foruden forsamlingshuset, kirken, skolen og præstegården, der alle er karakteristiske bygninger.

Busrute 230 Randers-Hobro kører fra 7 morgen til 23 aften i hverdage hver time og både lørdag og søndag kører bussen.