Asfergladen

Velkommen til Asfergladen

Hvad er Asfergladen?

Asfergladen er et lokalt forsøg på at skabe liv og interesse om alle spørgsmål vedrørende landhusholdning og landbrug i perioden ca. 1875-1930, indsamle effekter og tilbyde aktiviteter. Den gamle præstegårdslade i Asferg er restaureret og indrettet som historisk værksted.

Vi holder åbent 1. mandag i hver måned fra kl. 19.00 – se mere herunder.

Der er også væve- og knipledage.

Man kan også komme uden for åbningstiden, – hvis man vil arbejde i værkstedslokalet eller se samlingen.

Adgang og rundvisning i laden kan altid aftales med en fra aktivitetsudvalget.

Se mere på www.asfergladen.dk eller på Asfergladen | Facebook

Aktivitetsudvalget for

Den Selvejende Institution Asfergladen:

Meta Kamp Nielsen, Formand

metaknielsen@hotmail.com

Østergade 17, Asferg, 8990 Fårup

tlf. 24 77 37 55

Aksel Bonne Jensen, Kasserer

a.bonnegaard@gmail.com

Gl. Randersvej 45, 8990 Fårup

23 30 21 67

Bodil Nedergaard

bodilnedergaard54@gmail.com

Rolighedsvej 38, Asferg, 8990 Fårup

tlf. 28 71 45 03 86 44 36 81

Bodil Andersen

Klokkevang 12, Asferg, 8990 Fårup

tlf. 29 92 81 52 86 47 81 52

Poul Madsen
Skovduevej 12, Asferg
8990 Fårup
Hoejmadsen@gmail.co

Tlf. 53291760

Aktivitetsudvalget er nedsat med henblik på at udnytte de bygningsmæssige rammer, som Den selvejende institution Asfergladen stiller til rådighed. Det vil sigeaktivitetsudvalget er udfarende kraft omkring aktiviteter i Asfergladen.

Baggrundshistorie
I august 1838 nedbrændte Asferg præstegård ved lynnedslag. Den blev genopført på sin gamle plads og i sin gamle skikkelse. I tidens løb er dens indretning ændret, men udefra ser gården i dag ud som for 163 år siden.
Et så gammelt og komplet præstegårdsanlæg er meget sjældent, og det er erklæret for “Absolut bevaringsværdigt”.
Den imponerende ladebygning stod til nedrivning omkring 1980, hvor den også var stærkt forfalden.

Efter indgreb fra lokale kulturinteresserede blev der iværksat en redningsaktion, der efter en lang og sej indsats har resulteret i en gennemført restaurering, således at den nu udgør en del af et komplet præstegårdsanlæg.
Efter tilskyndelse fra Århus stift og med opbakning fra de lokale kirkemyndigheder, Purhus kommune og forskellige foreninger dannedes den selvejende institution ASFERGLADEN.
Denne har lejet bygningen og ladet den restaurere ved hjælp af tilskud fra kirkelige midler, Statens Bygningsfredningsfond samt lokale virksomheder og med hjælp fra Purhus kommune.
Bygningen er nu indrettet med en samling landbrugsredskaber, inventar fra landbohjem og et historisk værksted.

Til opførelsen af rummet har Lokale- og Anlægsfonden bidraget med 75.000 kr., Purhus kommune med 25.000 kr og private firmaer med mere end 50.000 kr.

Kontakt akktivitetsudvalget for yderligere oplysninger vedrørende samlingerne og aktiviteter.