ASFERG BORGERFORENING

Foreningens formål er, at afholde arrangementer af enhver art til gavn for byens borgere, samt virke for byens tarv.

Asferg Borgerforenings bestyrelse

Ingen opdateret bestyrelse.