ASFERG BORGERFORENING

Foreningens formål er, at afholde arrangementer af enhver art til gavn for byens borgere, samt virke for byens tarv.

Asferg Borgerforenings bestyrelse Juni 2021

FORMAND

Kim Svendsen

27594736 / ksd@dlg.dk

NÆSTFORMAND

Tanja Maria Holm

51931500 / tanja.holm@outlook.dk

KASSERER

Mia Drejer

61777370 / mia.drejer@hotmail.com 

SEKRETÆR

Laura Hollerup Venborg

31721624 / lauravenborg@hotmail.com

ØVRIGE MEDLEMMER

Birger Brændstrup

24406705 / bb8990@hotmail.dk

Claus Holst-Fischer