Billeder fra opsætning af bænk i Asferg mose, 2012