Midsommerfest med Bjarne Hjulmand på Terneparken d. 21 juni kl. 17.30

Underholdning v. Bjarne Hjulmand Menu: Tag selv bord – kaffe og Islagkage. Pris kr. 100 Tilmelding køkkenet på tlf. 89152463 senest d. 13.06.2023

Fest med “De Viseglade” d. 7 februar kl. 12.00 på Terneparken

Underholdning med sang og musik Menu: Suppe – oksekød med sur/sød sovs Kaffe m/lagkage Lotteri Pris kr. 100 Tilmelding på tlf. 89152463 senest d. 30 januar 2023 Aktivitetsudvalget

Julefrokost på Terneparken

Julefrokost Underholdning: Henne med venner Menu: Juleretter Pris: kr. 100 Tilmelding senest d. 28. november til cafeen på tlf. 89152463

Aktivitetsudvalget afholder generalforsamling tirsdag den 15. februar 2022 kl. 14.00 på Terneparken.

Aktivitetsudvalget afholder generalforsamling tirsdag den15. februar 2022 kl. 14.00 på Terneparken i Asferg.Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Aflæggelse af regnskab. 5. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget. På valg er:      Tove Jensen – genopstiller     Margit Nielsen – […]