Info om Byfornyelse for millioner.

Kære alle,

I torsdags havde Kim og jeg møde med Randers Kommune. Jeg deler mine note med jer.

  • GENERELT. Kommunen er i gang med Albæk. Der fik tilsagn om byfornyelse i 2016, så vi skal ikke klage, da vi fik tilsagn i 2021 og nu planlægger/budgetterer alt i 2024 med fysisk etablering af diverse projekter i 2025.
  • Byfornyelsesmidlerne frigives fra København en gang om året i marts/april. Næste gang i 2024. først her ved vi, hvor mange vi har at gøre med.
  • Liggetider for ejendomme til salg i Asferg var 226 dage i juni 2022. Dengang var 17 boliger til salg. Kommunen vil opdatere for 2023. Det er en praktikant (Jakob)
  • SKOV. Ivan har haft orlov indtil 1/9. Han er tilbage og er klar på møde med Asferg sammen med Line Marie, som har rakt ud til Birthe for at aftale møde om skovrejsning. Vi er opmærksomme på, at skov plantes i 4 kvartal. Vi prøver at ramme 2024. Simone og Ivan hjælper med skovdesign.
  • STIER. Lidt det samme. Line Marie har rakt ud til Birthe. Vi skal prøve at få enderne til at mødes i Asferg, hvis vi vil lave sti fra Æblehaven til koustedvej. Ivan og Line Marie skal hjælpe os med ”Spor i Landskabet”, evt. fredede diger.
  • Alle øvrige projekter kan vi skubbe frem til juni 2024, hvor kritiske ressourcer fra kommunen (læs Simone og Sofie) er tilgængelige for Asfergs byfornyelse. På dette tidspunkt skal vi have et opstartsmøde.
  • Efter sommerferien 2024 går arbejdet rigtig i gang med projektbudgetter og forberedelse af en såkaldt Investeringsredegørelse, der ender ud i et godkendt PROGRAM ultimo 2024, der klart definerer, hvad vi vil bruge alle byfornyelsesmidlerne til.

Poul, Susanne og jeg (Vej og Trafik gruppen) har møde med Randers Kommune, Veje og Trafik afdelingen i morgen. Det er chefen, Magnus Vilstrup og hans vejingeniør, Birgit Berggrein, som kommer på besøg. Vi har en lang agenda at drøfte med dem. Vi skal nok holde jer informeret efter mødet.

I må gerne fortælle ovennævnte til netværket i Asferg, så de får lidt info om vores arbejde.

Med venlig hilsen

Hans

Skriv et svar