Artikel fra Kirkens restaurering.

Fra Henrik Langballe

Asferg kirkeblad, som jeg gennem 30 år har leveret forsidetegninger til har i dette nr. fra 1991 for præcis 30 år siden en artikel om kirkens restaurering og nye kirkekunst af Erik Heide. Jeg tænker at dette kunne have almen interesse for Asfergs borgere og i særdeleshed vores præster.

Skriv et svar