Asferg borgerforening afholder Generalforsamling i Asferg forsamlingshus d. 24 Juni 2020 kl. 19.00

Asferg Borgerforening afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. Juni. Har man lyst til at præge udviklingen i Asferg så mød frem til generalforsamlingen i Asferg forsamlingshus. Der er plads til nye medlemmer i bestyrelsen.

Byfesten i Asferg aflyses

I lyset af statsministerens meddelelse om, at festivaler, markeder, andre store begivenheder og store forsamlinger skal aflyses til og med august må vi desværre meddele at byfesten i Asferg 2020 aflyses. Borgerforeningen.

Aflysning af generalforsamling i Asferg Borgerforening.

På grund af udviklingen af Coronavirus har bestyrelsen i Asferg Borgerforening besluttet at udsætte afholdelse af generalforsamling. Der vil blive meldt en ny dato ud senere. Per Paludan Hansen, formand i Dansk Folkeoplysnings Samråd har udtalt følgende om afholdelse af generalforsamling: ”Foreningerne er bundet af vedtægter, der fastlægger, […]

Generalforsamling

Asferg Borgerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts kl. 19 i Asferg Forsamlingshus.Dagsorden iflg vedtægter. NB: Forslag skal være formanden i hænde senest 8. marts. Der er plads i bestyrelsen til nye medlemmer.

Suppeaften

Den 20.11 2019 kl. 17.30-19 Klar aftensmaden i et snuptag og mød nye mennesker fra dit lokalområde Vores lokalområde er for alle! Derfor inviterer Borgerforeningen, Fællesskab og Trivsel, Aktivitetsudvalget samt Terneparken dig og din familie til suppeaften på Terneparken. Konceptet er simpelt: alle sidder sammen og spiser suppe, […]