Omfartsvej ved Asferg?

Af Budgetaftale 2019 fremgår, at der skal skabes bedre forbindelse fra motorvejsafkørsel 38 Purhus og mod øst