Ændringsforslag til Infrastrukturplanen.

Hvis du kender nogle politikere i Randers byråd, må du meget gerne sende dem en opfordring om at stemme for nedenstående ændringsforslag, som jeg har fremsat ifm. Byrådets endelige vedtagelse af Infrastrukturplanen. Se dagsordenpunktet her https://bit.ly/3vjwFDU

Der indkom 63 høringssvar til ny Infrastrukturplan

Der indkom 63 høringssvar til ny Infrastrukturplan, der nu skal vedtages endelig via behandling i Udviklingsudvalget 8/4, Økonomiudvalget og Byrådet.Høringsudkastet ændres blot på to punkter – og begge ændringer vedrører Asferg – En evt. kommende omfartsvej skubbes længere mod syd på opfordring af Hans Vestergaard og en stribe […]

Purhus IF skaber trivsel med bevægelsestilbud til babyer og helt små børn

Idrættens Analyseinstitut (IDAN) skal undersøge, hvordan Purhus IF skaber trivsel med bevægelsestilbud til babyer og helt små børn. Målet er, at PIF projektet bliver et fyrtårnsprojekt, som andre kan kopiere eller lære noget af. Idrættens Analyseinstitut – Purhus IF skaber trivsel med bevægelsestilbud til babyer og helt små […]

Færdselsuheld ved Træningshuset

Færdselsuheld ved Træningshuset et par minutter i 11 lørdag formiddag. En bilist kommer nordfra og svinger ind til Træningshuset. Pga. sol og skygge ser han ikke en motionscyklist, der kommer sydfra, og som rammer bilen i passagersiden. Cyklisten bar hjelm – ingen hoved skader – men stærke smerter […]

Plan om en omfartsvej syd om Asferg

Miljø- og teknikudvalget behandler på mandag forvaltningens forslag til ny infrastrukturplan for Randers kommune. Planen omfatter en omfartsvej syd om Asferg. Lidt kynisk betragtet er det noget, som I kan snakke med jeres børn om. I 2008 blev der også lavet en infrastrukturplan – ingen af projekterne på […]

Indsamling til Røde kors i Asferg

Som altid herligt at give gavmilde folk i Asferg mulighed for at støtte Røde Kors. Det blev til 3820 gram (beløb følger) og faktisk var det stort set ikke muligt at proppe flere penge i raslebøtten. Turen rundt i Asferg er på 18 km og resulterede i en […]

Ekstra julegave: Bedre mobildækning

Så er der udsigt til bedre mobildækning i Asferg og omegn. Der er igangsat et planarbejde med henblik på bl.a. at kunne opsætte en 36 m høj mobilmast i det sydvestlige hjørne af boldbanerne. Her et uddrag af dagsorden teksten fra behandlingen i Udviklingsudvalget: Lokalplanen giver først og […]

Asferg skole bør være førstevalget

Sagen “Klasse og elevtal ved Randers kommunes skolevæsen” er på på vej til Byrådets orientering. Jeg bliver bekymret, når jeg ser, at kun knap halvdelen af børn i skoledistriktet, faktisk benytter Asferg skole. En del af forklaringen er en uhensigtsmæssig skolestruktur – jeg har tidligere forgæves forsøgt at […]

Omfartsvej ved Asferg?

Af Budgetaftale 2019 fremgår, at der skal skabes bedre forbindelse fra motorvejsafkørsel 38 Purhus og mod øst