Asferg Arrangementsforening

Asferg Arrangementsforening og dens opståen

Asferg Arrangementsforening blev dannet onsdag den 1. februar 2012 på en stiftende generalforsamling i Træningshuset, Søndergade 17 B i Asferg.

Forud havde en selvbestaltet initiativgruppe bestående af medlemmer fra eksisterende foreninger i lokalområdet holdt adskillige arbejdsmøder i 2011 for at danne en fællesforening med det formål at tilbyde kulturelle arrangementer af et bredt tilsnit for såvel børn og unge som til ældre.

Foreningens arrangementer forventes afholdt i byens nuværende egnede lokaler, som f.eks. Forsamlingshuset, Træningshuset og Asferg Skoles Fællesrum. Foreningen forventer at tilbyde 4 kulturelle arrangementer hvert år.