HJÆLP OS MED AT FÅ EN NY KØBMAND I ASFERG

Kære borger i Asferg og omegn
Støtteforeningen samt Asferg og Omegn Invest ApS arbejder ihærdigt med at finde en ny
købmand til Asferg.
Vi har brug for at du viser din opbakning ved at handle i butikken – både nu og fremadrettet –
hellere i dag end i morgen.
Asferg og Omegn Invest ApS (AOI) ejes af cirka 240 borgere og virksomheder i lokalområdet.
Selskabet ejer tankanlægget, butikslokalerne der udlejes til købmanden samt to lejligheder der
udlejes til privat beboelse. AOI er en sund virksomhed med balance i driften og der har været
overskud de seneste tre regnskabsår.
Støtteforeningen er stiftet i 2017 og har til formål at fremme dagligvarehandel i Asferg – alle
indtægter overføres som driftstilskud til AOI. Indtægter kommer fra et årligt kontingent på 100,-
kr. pr. medlem. Private borgere og foreninger donerer anparter i AOI så disse kan videresælges
til nye ejere. Endelig afvikling af efterårsfest / høstfest i samarbejde med Asferg Borgerforening.
Støtteforeningen har en beholdning på 65 anparter i Asferg og Omegn Invest ApS. Hvis du er
interesseret i at købe en anpart for 1000,- kr kan du kontakte Claus Edelgaard Nielsen på mobil
40 30 33 04 eller mail claus.edelgaard.nielsen@gmail.com
Årligt kontingent til støtteforeningen på 100,- kr pr. medlem kan indbetales til konto
9365 – 0012348967 i Sparekassen Kronjylland – husk at angive navn og mobilnummer eller
mailadresse.

Vis os din opbakning ved at indbetale kontingent til støtteforeningen og købe en anpart.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Asferg og Omegn Invest ApS
og
Bestyrelsen for
Støtteforeningen Vestergade 16

Skriv et svar