Ansøgning til LAG Randers – Favrskov til landsbyprisen 2022.

LAG Randers-Favrskov indstiller på baggrund af vedhæftede ansøgning Asferg til at få Region Midts Landsbyprisen 2022.Sig til hvis du får øje på graverende fejl eller oplagte mangler – ansøgningen indsendes på mandag, så der er tid til at foretage rettelser. OBS: Jeg har gjort mig umage med ansøgningen, men al ros bør tilfalde de rigtig mange ildsjæle og frivillige, der har skabt de mange gode tiltag, der beskrives i ansøgningen. Skrevet af Jens Peter Hansen

Skriv et svar