Asferg Vandværk afholder ordinær generalforsamling på Purhus kro onsdag d. 25. August 2021 kl. 18.30

Asferg Vandværk a.m.b.a. Afholder den udsatte ordinære generalforsamling på Purhus Kro Onsdag den 25. august 2021 kl.18:30

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Forslag til takstblad.
  6. Behandling af indkommende forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er: Erik Lykkegaard (Modtager genvalg)

Jørgen Jensen (Modtager genvalg)

Valg af suppleanter:

På valg er: Bente Højland (Modtager ikke genvalg)

Claus Sandersen (Modtager genvalg)

Valg af revisor:

På valg er: Revisionsfirmaet Ole Vestergaard

  1. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Kurt Rasmussen

NB: Forslag skal være formanden i hænde senest d. 18. august på mail eller brev.

Vandværket er vært ved en middag kl. 18:30

Af hensyn til bestilling af mad (Stegt flæsk med persillesovs) bedes man tilmelde sig på tlf. 51878672 eller via mail på asferg.vandvaerk@gmail.com senest d. 18. august.

Skriv et svar