Der indkom 63 høringssvar til ny Infrastrukturplan

Der indkom 63 høringssvar til ny Infrastrukturplan, der nu skal vedtages endelig via behandling i Udviklingsudvalget 8/4, Økonomiudvalget og Byrådet.Høringsudkastet ændres blot på to punkter – og begge ændringer vedrører Asferg 🙂– En evt. kommende omfartsvej skubbes længere mod syd på opfordring af Hans Vestergaard og en stribe foreninger i Asferg.- En forbindelse fra Hadsundvej via Højsletvej og nyanlagt vej fra Mariagervej over til Randers Nord afkørsel medtages som særskilt projekt på opfordring af Carsten Simonsen og Jens Peter Hansen. Et sådan projekt vil gøre Mariagervej og Hadsundvej til hovedfærdselsårer mellem den nordøstlige del af kommunen og E45, så Hald-Spentrup-Hvidsten-Asferg forbindelsen ikke realiseres.

Skriv et svar