Asferg borgerforening afholder Generalforsamling i Asferg forsamlingshus d. 24 Juni 2020 kl. 19.00

Asferg Borgerforening afholder ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 17. Juni.

Har man lyst til at præge udviklingen i Asferg så mød frem til generalforsamlingen i Asferg forsamlingshus.

Der er plads til nye medlemmer i bestyrelsen.

Skriv et svar