Erhvervsområde ved Purhus på vej mod udvidelse

En ny lokalplan er på vej i høring. Den åbner blandt andet for, at et areal ved Europavej-Vestergade ved Fårup overføres til byzone.

Randers: Udviklingsudvalget i Randers Kommune behandler på sit møde onsdag 1. april en lokalplan for en del af erhvervsområdet ved Europavej-Vestergade ved Fårup. Planen er at overføre et areal til byzone, ligesom der opdateres med nye byggefelter og en ny udstykningsplan. Den nye lokalplan skal i høring i fire uger.

I forhold til lokalplanen foreslås det blandt andet at udvide erhvervsområdet med to naboejendomme og at give tilladelse til at opstille en høj skiltepylon eller skiltemast. For at give bedre mobil-dækning i kommunens landområder, skal det også være muligt at opstille en 36 meter høj antennemast på Europavej 8, som ejes af Randers Kommune.

Området er dels ejet af Randers Kommune, dels af forskellige private parter.

Opdeles i fire typer

Lokalplan 712 omfatter et 6,1 hektar stort areal, der overføres til byzone og inddeles i følgende fire delområder:

Delområde I omfatter et 3,7 hektar stort areal med eksisterende virksomheder og ubebyggede erhvervsgrunde. Der gives mulighed for udstykning af flere grunde i varierende størrelse.

Delområde II omfatter et 1,4 hektar stort areal med tankstationer. Der gives mulighed for udstykning og for etablering af lettere erhverv, som tankstation, ladestation for el-biler og fastfood-restaurant.

Delområde III omfatter et 1,0 hektar stort forareal ud til Hovedvejen, Vestergade og E45. Arealet skal henligge i græs og medvirke til at erhvervsområdet fremstår velordnet, attraktivt og indbydende.

Delområde IV omfatter et ca. 0,2 hektar stort område af vejarealet, Europavej, der fortsat skal anvendes som adgangsvej.

Skriv et svar