Purhus If starter op med “Aktiv mandag”

Så er vi startet op med “Aktiv mandag” i Træningshuset i Asferg – Kom og vær med! Aktiv Mandag er et tilbud til dig, der har mandag formiddag til rådighed og som har lyst til at motionere i fællesskab med andre. Program: 9.30-10.00: Fælles opvarmning 10.00-11.00:  Boldspil i […]

Generalforsamling

Asferg Borgerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts kl. 19 i Asferg Forsamlingshus.Dagsorden iflg vedtægter. NB: Forslag skal være formanden i hænde senest 8. marts. Der er plads i bestyrelsen til nye medlemmer.