Ekstra julegave: Bedre mobildækning

Så er der udsigt til bedre mobildækning i Asferg og omegn. Der er igangsat et planarbejde med henblik på bl.a. at kunne opsætte en 36 m høj mobilmast i det sydvestlige hjørne af boldbanerne.

Her et uddrag af dagsorden teksten fra behandlingen i Udviklingsudvalget:

Lokalplanen giver først og fremmest mulighed for at opstille en maks. 36 m høj antennemast i det 5 x 5 m store byggefelt B.

Med Lokalplan 699 udvides den mulige anvendelse til flere specifikke formål end der har været nævnt i den hidtil gældende lokalplan.

Fx nævnes: Offentlige formål, idrætsformål, undervisningsformål, som idrætsanlæg, idrætshal, klubhus med tilhørende depotbygninger, teknikbygninger og garager, bålhytter, shelters o.lign., legeplads, boldbaner, BMX-bane, MTB-bane, skateboardbane, minigolfbane, parkourbane o.lign., samt til parkeringspladser og til tekniske formål o.lign.

Antennemasten skal opføres som en rørmast, der fremtræder mindre dominerende i bybilledet end en traditionel gittermast.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at opstille højst ni maks. 16 m høje lysmaster inden for lokalplanens delområde II.

Lokalplanen giver således mulighed for at etablere yderligere tre lysmaster, ud over de seks 12 – 16 m høje lysmaster der allerede står langs den nordlige fodboldbane.

Delområde II reserveres til boldbaner, der ikke må bebygges. Til gengæld udlægges der et 2.048 m² stort byggefelt A i delområde I, hvor der gives mulighed for at bygge i maks. 2 etager.

Samtidig gives der yderligere mulighed for at opføre op til tre småbygninger af maks. 50 m² hver (fx. bålhytter, shelters o.lign.) i det resterende område af delområde I, uden for byggefelt A.

Skriv et svar