Boliger ved Allégården

Den gamle gård på Vestergade er blevet ryddet – men hvad kommer der i stedet?

Det fortæller Lokalplan 657 Asferg præstegård og boliger ved Allégården noget om. Herunder en række klip fra lokalplanen:

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Antallet af boliger varierer derfor alt efter hvordan delområderne disponeres fra 25 til maks 39 nye boliger ialt.

Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til max. 35 for åben-lav og 40 for tæt-lav bebyggelse.

Vejadgang til det nye boligområde skal ske via Vestergade, så lokalplanområdet vejforsynes fra nord. Lokalplanområdet udlægger et
grønt fællesareal til opholdsområde for områdets beboere. Der udlægges en sti til det tilstødende boligområde på Æblehaven.

Et eksempel på både tæt-lav og åben lav bebyggelse
Sådan kunne det se ud med alene tæt-lav
Lokalplanens delområder

Skriv et svar